OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 25 sierpnia 2019

DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 25 sierpnia 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Ostania niedziela sierpnia, kończący się czas wakacji i urlopów przynaglają nas do wdzięczności za wszelkie Boże dary, które stały się naszym udziałem w minionych miesiącach. Pamiętajmy o uwielbieniu dobrego Boga w naszych osobistych modlitwach. Przypominam, że od 1 września Mszy św. w niedzielę: g. 8:00, 10:00 (z udziałem dzieci), 12:00 (suma) i po południu o g18:00.

2. W poniedziałek przypada uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Msze Święte w naszym kościele o godz. 8:00 i 18:00.

3.Dzisiaj o godz. 16:00 Msza św. za zmarłych na cmentarzu przy ulicy Peowiaków w Zamościu.. W naszym kościele przed odpustem 7 września o godz. 18:00 będzie Msza św. za zmarłych polecanych na kartach wspominkowych, wcześniej o godz. 17:30 modlitwa różańcowa. Karty wspominkowe znajdują się na stoliku przy wyjściu z kościoła. Wypełnione proszę składać na tacę lub do zakrystii.

4. W tym czasie dziękujemy za tegoroczne zbiory. Za tydzień w Łapiguzie Dożynki Gminy Zamość. W naszej parafii tegoroczne dożynki będą połączone z doroczną uroczystością odpustową i będziemy je obchodzić 8 września. Wzorem lat ubiegłych będą rozprowadzone zaproszenia na uroczystość odpustową. Ofiary z odpustu i składane w zaproszeniach odpustowych przeznaczamy na wykonanie ławek do kościoła.

5. Dnia 1 września wspominamy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Będziemy się modlić o pokój na świecie oraz za wszystkie ofiary wojny.

6.Składam podziękowanie za ofiary na budowę kościoła .

  • Składkowe, indywidualne i składane przelewem na konto parafialne

  • za sprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielą i ułożenie kwiatów.

7. Na stoliku przy wyjściu z kościoła znajduje się tygodnik „Niedziela”. Intencje mszy św. są wypisane na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej. Opiece Matki Bożej polecamy solenizantów i jubilatów rozpoczynającego się tygodnia.

8. Solenizantów i jubilatów tygodnia powierzamy opiece Matki Bożej Częstochowskiej.