Modlitewnik Liturgii Nawiedzenia

Nawiedzenie Obrazu

Matki Bożej Bolesnej
w rodzinach parafii Wólka Panieńska

MODLITEWNIK

LITURGII

NAWIEDZENIA

Informacje wstępne:

Z sąsiadami należy uzgodnić czas i okoliczności przyjęcia Obrazu do swojego domu (zwykle Obraz przekazuje się o godz. 18.00).

Z mieszkania Obraz wynoszą domownicy do umówionego wcześniej miejsca.

Obraz przyjmujemy przez przeżegnanie się ucałowanie ramy Obrazu.

Obraz niesiemy w otoczeniu zapalonych świec. Świece te gasimy po wejściu do mieszkania.

Razem z Obrazem od sąsiadów rodzina przejmuje:

Parafialną Kronikę Nawiedzenia z aktualnymi wpisami.

Modlitewnik Liturgii Nawiedzenia.

Po ustawieniu Obrazu na przygotowanym wcześniej domowym ołtarzu wszyscy obecni śpiewają trzykrotnie: „O Maryjo witam Cię…”.

Głowa rodziny odczytuje: „Modlitwa na powitanie Obrazu”.

Śpiew drugiej pieśni maryjnej: „Z dawna Polski…”;

Ramy Obrazu i drewnianego stelaża nie dekorujemy.

10. Korzystamy z dostępnych modlitewników, śpiewników i książeczek do nabożeństwa.

11. Cała rodzina stara się przygotować do przyjęcia Matki Bożej przez spowiedź świętą.

12. Raz w tygodniu (np. sobotę) rodziny, które gościły u siebie Matkę Bożą w Obrazie Nawiedzenia gromadzą się na mszy św. dziękczynnej.

13. Codziennie w kościele po Mszy św. kapłan odmawia modlitwę w intencji rodziny goszczących Maryję w obrazie nawiedzenia rodzin.

LITURGIA PRZEKAZANIA I PRZYJĘCIA OBRAZU

O umówionej godzinie wszyscy domownicy udają się na wcześniej uzgodnione miejsce, aby w sposób uroczysty przyjąć Obraz Matki Bożej Bolesnej do siebie. Przekazując Obraz przedstawiciel rodziny mówi:

Przekazujemy waszej rodzinie Obraz Matki Bożej Bolesnej. Obraz ten, tak nam drogi, jest znakiem Jej obecności, działania i czci. Przyjmijcie Matkę Bożą w Jej Wizerunku w takim duchu radości wiary jak Święta Elżbieta i z taką potrzebą serca, jak nowożeńcy w Kanie Galilejskiej.

Nasza rodzina przeżyła błogosławione chwile spotkania
z Maryją. Ona przypomniała nam Ewangelię Jezusa Chrystusa, naszego Pana, zapisaną w Piśmie Świętym. Tak niech będzie również i w waszym domu. Serdecznie wam tego życzymy.

Niech Matka Boża, przyniesie wam – naszym sąsiadom – błogosławieństwo Swojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Cała rodzina przyjmująca Obraz odpowiada:

Bogu niech będą dzięki.

Osoby mające nieść Obraz podchodzą i przyjmują Go przez ucałowanie ramy Obrazu i uczynienie na swoim ciele znaku krzyża. Obraz niesiony jest na czele procesji. Wszyscy domownicy idą za Obrazem, niosą zapalone świece i śpiewają stosowne pieśni Maryjne.

Obraz ustawiamy w domu, na dostojnym, wcześniej przygotowanym miejscu. Następnie wszyscy domownicy trzykrotnie śpiewają:

O Maryjo witam Cię,

O Maryjo kocham Cię,

O Maryjo pobłogosław

Wszystkie dzieci swe.

Przedstawiciel rodziny odczytuje:

MODLITWA NA POWITANIE

OBRAZU NAWIEDZENIA

MATKI BOŻEJ BOLESNEJ

Matko Boża Bolesna, patronko naszej parafii. Radość wypełnia nasze serca, że możemy Cię dziś powitać w naszym rodzinnym domu. W tym oto Obrazie Nawiedzenia jesteś wśród nas, Matko Boża, Pani Nasza! Witamy Cię bardzo serdecznie. Przybywasz do naszej rodziny. Cieszymy się, że jesteś z nami. Pełni czci i wiary pozdrawiamy Cię Maryjo, nasza Matko i patronko, Królowo nieba i ziemi! Pełni radości i uwielbienia całym domem modlimy się:

Cała rodzina odmawia modlitwę „Pod Twoją Obronę…”

Przedstawiciel rodziny odczytuje fragment Ewangelii.

Czytanie Ewangelii według św. Łukasza

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».

Wtedy Maryja rzekła:
«Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest Jego imię –
a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją.
On przejawia moc ramienia swego,
rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.
Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na miłosierdzie swoje –
jak przyobiecał naszym ojcom –
na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki».
Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

Serdeczna Matko, Opiekunko ludzi! Witamy Cię w naszym domu, który przez kilkanaście godzin będzie Twoim domem. Jesteś błogosławioną przez wszystkie pokolenia i narody. Jako rodzina chcemy się przytulić do Twojego matczynego Bolesnego Serca i tam szukać nadziei, radości, ukojenia i nawrócenia.

Bogurodzico Dziewico Maryjo! Ty wszystko rozumiesz
i sercem swoim matczynym ogarniasz każdego z nas tu obecnych. Zobaczyć dobro w nas umiesz i jako Matka jesteś z nami w każdy czas. Spraw, aby miłość, pokój, szczerość, wierność, pobożność i życie z Bogiem były zawsze w naszym domu, na naszej ulicy, w naszej miejscowości i parafii oraz
w całej naszej Ojczyźnie.

Najświętsza Panno Maryjo! Wstawiaj się za moją rodziną
u Boga Ojca w niebie, aby wszyscy jej członkowie dostąpili łaski uświęcenia, a wszyscy zmarli krewni doznali daru oczyszczenia z grzechów i wiecznego zbawienia w niebie. Dusze cierpiące w Czyśćcu niech rychło doznają Bożego Miłosierdzia i zamieszkają na wieczność w królestwie Twojego Syna, gdzie nie będzie już smutku, ani narzekania, ani bólu, lecz wieczny pokój i radość w łasce Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

„Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,

że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego,

kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa,

Ciebie o przyczynę prosi.

Tą ufnością ożywiony do Ciebie,

o Panno nad pannami i Matko, biegnę,

do Ciebie przychodzę,

przed Tobą jako grzesznik płaczący staję.

O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi,

ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen”.

Wszyscy obecni śpiewają:

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!

Ty za nami przemów słowo, Maryjo!

Ociemniałym podaj rękę,

Niewytrwałym skracaj mękę,

Twe królestwo weź w porękę, Maryjo!

Ociemniałym podaj rękę,

Niewytrwałym skracaj mękę,

Twe królestwo weź w porękę, Maryjo!

Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo!

Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo!

Przez Twego Syna konanie

Uproś sercom zmartwychwstanie,

W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!

Przez Twego Syna konanie

Uproś sercom zmartwychwstanie,

W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!

Ty za nami przemów słowo, Maryjo!

Miej w opiece naród cały,

Który żyje dla Twej chwały,

Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

Miej w opiece naród cały,

Który żyje dla Twej chwały,

Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

NABOŻEŃSTWO RODZINNE

Zebrani wokół naszej Matki Bolesnej, która stała pod Krzyżem Chrystusa, rozważać będziemy Koronkę do Siedmiu Boleści Maryi. Najświętsza Maryja Panna najpełniej przyjęła Boże plany. Ona najpiękniej rozważała w Sercu Swoim Słowa Boże i najlepiej je wypełniała. Otwórzmy więc nasze serca na wezwanie Boże.

Boże, Ojcze nieskończenie dobry, Ty zawsze przemawiasz do swojego ludu i wzywasz nas do przekazania zbawczego orędzia Twojej miłości całemu światu, naucz nas, na wzór Twojej Służebnicy Maryi, słuchać Twoich Słów i z żywą wiarą je wypełniać. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Wszyscy obecni śpiewają:

Zawitaj, Królowo Różańca świętego,

Jedyna nadziejo człowieka grzesznego!

Zawitaj bez zmazy lilijo,

Matko Różańcowa, Maryjo!

Zawitaj bez zmazy lilijo,

Matko Różańcowa, Maryjo!

Panno nad pannami, święta nad świętymi,

Najświętsza Królowo, Pani nieba ziemi.

Najśliczniejszy kwiecie, lilijo,

Matko Różańcowa, Maryjo!

Najśliczniejszy kwiecie, lilijo,

Matko Różańcowa, Maryjo!

Matko Różańcowa, jasna Gwiazdo morska,

Anielska Królowo, śliczna Matko Boska;

Raju rozkosznego, lilijo!

Matko Różańcowa, Maryjo!

Raju rozkosznego, lilijo!

Matko Różańcowa, Maryjo!

Odmawiamy Koronkę do Siedmiu Boleści.

Znak Krzyża Świętego
P. Matko Bolesna, porusz serce moje.
W. Abym w boleści umiał wniknąć Twoje.

Boleść pierwsza: Proroctwo Symeona
Starzec Symeona przepowiada Maryi, że duszę Jej przeszyje miecz. A stanie się to dlatego, że jej Synowi, będą się niektórzy sprzeciwiać. Owocem tajemnicy jest poddanie się woli Bożej, jak Maryja.

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Boleść druga: Ucieczka do Egiptu
Na polecenie Anioła Józef wziął dziecię i Matkę jego i uszedł do Egiptu przed złością Heroda. Maryja w czasie tej tułaczki przeżyła wiele zmartwień. Owocem tajemnicy jest słuchanie głosu Bożego, jak Maryja.

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Boleść trzecia: Szukanie Pana Jezusa, który pozostał w świątyni
Jezus zaginął w Jerozolimie, trzy dni Maryja wraz z Józefem bolejąc szukali Jezusa. Czy może być większa boleść dla Matki? Owocem tajemnicy jest tęsknota za Jezusem.

Jezusa i Jej współcierpienia.
Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Boleść czwarta: Spotkanie Pana Jezusa dźwigającego krzyż
Skazany na śmierć Jezus dźwiga krzyż na Golgotę. A oto w drodze spotyka się z Matką swoją. Rzewne musiało być to spotkanie. Owocem tajemnicy jest cierpliwe znoszenie krzyżów.

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Boleść piąta: Śmierć Pana Jezusa na krzyżu
Obok krzyża Jezusowego stała Matka Jego. Mężnie współcierpiała z Synem dla zbawienia świata. Owocem tajemnicy jest panowanie nad złymi skłonnościami.

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Boleść szósta: Złożenie martwego ciała Syna na kolana Matki
Zdjęte z krzyża: Ciało Jezusowe złożono w ramiona Maryi. Jezus przestał już cierpieć, a Ona jakby uzupełnia to, czego nie dostaje cierpieniom Jezusowym. Z największą czcią i wdzięcznością całuje Jego święte Rany i obmywa je swymi łzami. Owocem tajemnicy jest szczery żal za grzechy.

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Boleść siódma: Złożenie Pana Jezusa do grobu
Umęczone Ciało Jezusowe złożono do grobu w obecności Matki Najświętszej. Żegnała je Maryja z bólem i z wielką wiarą, że Syn zmartwychwstanie. Owocem tajemnicy jest prośba o szczęśliwą śmierć.

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Dla uczczenia łez wylanych przez Matkę Boża Bolesna:
3 x Zdrowaś Maryjo

Za zmarłych członków rodziny:

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia…

P. Niech pomoc Bożą zawsze nam wyprasza.
W. Matka Chrystusa i Matka nasza.

APEL JASNOGÓRSKI

O godzinie 2100 przed Obrazem niech zgromadzi się cała rodzina, wszyscy domownicy.

Podczas Apelu winno nastąpić zawierzenie, czyli przyrzeczenie chrześcijańskiemu prawu i oddanie każdego członka rodziny Matce Bożej Bolesnej. Głowa rodziny (osoba prowadząca) odczytuje „Akt zawierzenia rodziny Matce Bożej”. Czyni to w następujących słowach:

Maryjo, Królowo Polski

Maryjo, Królowo Polski

Jestem przy Tobie, pamiętam,

Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!

Teraz oddajmy naszą Rodzinę w opiekę Maryi. Najpierw jednak pojednajmy się między sobą i złóżmy Matce Bożej przyrzeczenia. Niech każdy przebaczy z serca swoim bliźnim, niech prosi ich o przebaczenie, oraz zobowiąże się
do wyrównania krzywd i niesprawiedliwości. Błagajmy miłosiernego Boga Ojca słowami modlitwy Spowiedzi powszechnej:

„Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia
i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych i was, bracia i siostry,
o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego”.

Ufni Matko w Twoją moc i opiekę, chcemy być pociechą Kościoła w naszej Ojczyźnie, wytrwale podejmować wysiłki na rzecz poprawy religijnego i moralnego życia w naszych rodzinach. Chcemy podjąć zmaganie z naszymi wadami
i słabościami, które prowadzą do grzechu i niszczą nasze życie. Chcemy walczyć z lenistwem, lekkomyślnością, nieczystością, pijaństwem, lekceważeniem sakramentu małżeństwa i brakiem odpowiedzialności za rodzinę. Dlatego teraz stojąc przed Tobą, nasza Matko i Królowo, w duchu wierności dla ewangelicznego prawa, na nowo przyrzekamy:

Przyrzekamy wszczepiać w serca i umysły dzieci
i młodzieży ducha Chrystusowej Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec Prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich
i ojczystych.

Przyrzekamy umacniać w naszych rodzinach królowanie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, wprowadzać sprawiedliwość, zgodę, przebaczenie, bronić czci Imienia Bożego, żyć zgodnie z ideałem życia Świętej Rodziny z Nazaretu.

Przyrzekamy strzec szlachetnych obyczajów w naszym życiu rodzinnym i z godnością obchodzić uroczystości religijne.

Przyrzekamy jako chrześcijanie i katolicy, zawsze brać czynny udział we Mszy Świętej we wszystkie niedziele
i święta nakazane. Chcemy również być wierni w modlitwie porannej i wieczornej i często gromadzić się na modlitwie wspólnej.

Przyrzekamy stać na straży nierozerwalności Sakramentu Małżeństwa, bronić godności kobiety i jej powołania do macierzyństwa, walczyć w obronie każdego poczętego dziecka, dbać o wychowanie dzieci i młodzieży w prawdziwych i czystych obyczajach.

Przyrzekamy strzec u siebie i bliźnich daru łaski Bożej, jako prawdziwego źródła duchowego życia. Pragniemy, aby każdy z nas unikał wszelkiego grzechu ciężkiego, a w chwili śmierci szukał wsparcia w Sakramentach Bożego Miłosierdzia.

Chcemy z Twoją pomocą Maryjo, wprowadzać w życie oraz wypełnić te nasze postanowienia.

Matko Boża Bolesna! Oto dziś staje przed Tobą nasza rodzina. Pragniemy całkowicie oddać się Tobie w macierzyńską niewolę miłości. Oddajemy Ci po wszystkie czasy całą rodzinę (można wymienić imiona), nasz dom i wszystko, co posiadamy. Oddajemy wszystkie osobiste i rodzinne sprawy. Chcemy, Matko Boga i nasza, na zawsze pozostawać Twoją własnością; przyjmij nas i oddaj Jezusowi Chrystusowi.

Strzeż odtąd, prosimy Ciebie Matko, świętości naszego rodzinnego ogniska. Nie pozwól, abyśmy znieważali go grzechem. Pomóż wiernie wypełniać obowiązki płynące
z Sakramentu Małżeństwa. Zachowaj dzieci od wszelkich nieszczęść, spraw niech wzrastają na dobrych synów i wierne córki Kościoła i Ojczyzny naszej. Okaż się im Matką
w chwilach próby i doświadczeń. Broń nasz dom rodzinny od wszelkiego zła. Utwierdzaj w nas wiarę w Boga i miłość wzajemną. Pogłębiaj życie chrześcijańskie, upraszaj nam szczęście i pokój.

Matko Chrystusowa! Przyjmij to nasze oddanie – za Kościół święty w Ojczyźnie naszej, za jego wolność i rozwój, a szczególnie za świętość polskich rodzin. Racz posługiwać się nami, aby wszystkie polskie rodziny należały do Ciebie,
a przez Ciebie do Twego Syna. Pragniemy, aby Jezus Chrystus znalazł wśród nas schronienie, gdy jest znieważany
i wyrzucany, gdy wyrywany jest z serc dzieci i młodzieży.

Panno można! Uczyń z naszych rodzin twierdzę wiary
i polskości, aby wzrastało pokolenie młodych Polaków, wiernych Panu Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi i jego Pasterzom.

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcamy ciała i dusze nasze, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy. Ochotnym sercem oddajemy się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiamy Ci swobodę posługiwania się nami do zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcemy odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiemy, że własnymi siłami niczego nie dokonamy.

Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw, więc, Wspomożycielko wiernych, by nasza rodzina, nasza parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

Odmawiamy litanię do Matki Bożej Bolesnej.

Litania do Matki Bożej Bolesnej

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Matko, męki krzyżowe Twego Syna cierpiąca, módl się za nami.
Matko Bolesna, módl się za nami.
Matko płacząca, módl się za nami.
Matko żałosna, módl się za nami.
Matko opuszczona, módl się za nami.
Matko stroskana, módl się za nami.
Matko, mieczem przeszyta, módl się za nami.
Matko w smutku pogrążona, módl się za nami.
Matko trwogą przerażona, módl się za nami.
Matko sercem do krzyża przybita, módl się za nami.
Matko najsmutniejsza, módl się za nami.
Krynico łez obfitych, módl się za nami.
Opoko stałości, módl się za nami.
Nadziejo opuszczonych, módl się za nami.
Tarczo uciśnionych, módl się za nami.
Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
Lekarko chorych, módl się za nami.
Umocnienie słabych, módl się za nami.
Ucieczko umierających, módl się za nami.
Korono Męczenników, módl się za nami.
Światło Wyznawców, módl się za nami.
Perło panieńska, módl się za nami.
Radości Świętych Pańskich, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że obok Twojego Syna, wywyższonego na krzyżu, stała współcierpiąca Matka, daj, aby Twój Kościół uczestniczył razem z Maryją w męce Chrystusa i zasłużył na udział w Jego zmartwychwstaniu. Który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Na zakończenie dnia odmawiamy pacierz z całą rodziną.

MODLITWY DNIA NASTĘPNEGO

Pacierz poranny indywidualnie lub z całą rodziną.

W zależności od możliwości członków rodziny modlitwy do wyboru:

Godzinki do Matki Bożej Bolesnej.

Czytanie Pisma Świętego.

Litania do Matki Bożej Bolesnej.

Inne modlitwy zaproponowane w załączniku.

O godz. 1500 Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Śpiew pieśni religijnych, uwzględniając kalendarz liturgiczny.

Modlitwy indywidualne.

Wpis do „Kroniki Nawiedzenia Parafialnego Obrazu Matki Bożej Bolesnej w Rodzinach”:

data, nazwiska i imiona członków rodziny,

dziękczynienie za otrzymane łaski

POŻEGNANIE OBRAZU

Akt ofiarowania rodziny i siebie Matce Bożej. Ojciec lub matka czynią to w następujących słowach:

Już nadszedł czas pożegnania Ciebie w Obrazie Matki Bożej Bolesnej. Tak dobrze nam było przy Tobie. Tak dużo mieliśmy Ci do powiedzenia w modlitwie i tak wiele do uproszenia. Ufamy, że nas wysłuchałaś i będziemy ubogaceni w dobrym.

Za to, jako wyraz naszej wdzięcznej czci ku Tobie, będziemy odtąd jeszcze gorliwszymi Twoimi czcicielami
i jeszcze lepszymi Twoimi dziećmi. Mocą naszą będzie częstszy Sakrament Spowiedzi Świętej, Komunii Świętej
i Twój Różaniec. Żegnając Ciebie, pragniemy jak najmocniej do Ciebie się przytulić, tak jak dziecko do matki i powiedzieć Ci za Świętym Janem Pawłem II papieżem: „Cały Twój”.
A więc weź nas i uważaj odtąd za wyłączną własność Twoją, abyśmy już na zawsze byli Twoimi, by wszystko nasze było Twoim, i by całe nasze życie już bez reszty należało do Ciebie.

I cóż jeszcze, żegnając, powiemy Ci Matko, jak nie to, że bardzo Cię kochamy i że kochać Cię nigdy nie przestaniemy. Dlatego chcemy całą postawą życia świadczyć o Chrystusie, Twoim Synu.

A Ty pochyl się ku nam, ku naszej rodzinie, parafii i bądź nam nadal Matką. Błogosław też nam na dalsze życie wiernej służby Tobie i naszym bliźnim.

O Maryjo żegnam Cię,

O Maryjo kocham Cię,

O Maryjo pobłogosław

Wszystkie dzieci swe. (3 razy)

Następuje obrzęd przekazania Obrazu, jak podano wyżej.

MODLITWY DO DOWOLNEGO WYKORZYSTNIA

CODZIENNY PACIERZ

MODLITWA PAŃSKA

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

POZDROWIENIE ANIELSKIE

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

SKŁAD APOSTOLSKI

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

UWIELBIENIE TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Jam jest Pan, Bóg Twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

Czcij ojca swego i matkę swoją.

Nie zabijaj.

Nie cudzołóż.

Nie kradnij.

Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

Nie pożądaj żony bliźniego swego.

Nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego jest.

Będziesz miłował Pan Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.

ANIELE BOŻY

Aniele Boży, Stróżu mój,

Ty zawsze przy mnie stój.

Rano, wieczór, we dnie, w nocy

Bądź mi zawsze ku pomocy.

Strzeż duszy i ciała mego,

Doprowadź mnie do żywota wiecznego.

Amen.

ANIOŁ PAŃSKI

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna…

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna…

A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna…

– Módl się za nami, Święta BożaRodzicielko

– Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.

RÓŻANIEC

TAJEMNICE BOLESNE

I. Modlitwa w Ogrójcu

Polecajmy opiece Maryi i Jej Syna wszystkich cierpiących, by wpatrzeni w Jezusa, w modlitwie odnajdowali spokój i ukojenie. Nie ustawajmy w modlitwach za tych, którzy tego bardzo potrzebują. Otaczajmy ich swoją troską, bądźmy im pomocą w trudnych chwilach.

II. Biczowanie

Módlmy się za tych, którzy od wielu lat zmagają się z chorobą, każdego dnia odczuwają ból, aby nie popadali w zwątpienie. Niech umęczony Jezus daje im sił do walki z przeciwnościami losu i chorobami, które wyniszczają ciało i zadręczają umysły i serca. Prośmy dla nich o wytrwałość i cierpliwość.

III. Cierniem ukoronowanie

Nałożono Jezusowi koronę, której ostre ciernie raniły Mu skronie, jednak oprawcom to nie wystarczyło. Chcieli jeszcze poniżyć Go, narażając na pośmiewisko przez nazwanie królem. Módlmy się za wszystkich inwalidów i osoby niepełnosprawne. Polecajmy Maryi zwłaszcza najbardziej bezbronnych, abyśmy umieli ich uszanować.

IV. Dźwiganie krzyża

Są wśród nas osoby opuszczone przez bliskich. Samotne – mimo iż mają rodziny, sąsiadów i znajomych. Gdy potrzebują pomocy i wsparcia, często muszą liczyć wyłącznie na siebie. Spróbujmy dostrzec ich i wnieść trochę radości w ich samotność. Módlmy się też za osoby bezdomne, by znalazły dom i mogły żyć otoczone miłością bliskich.

V. Ukrzyżowanie

Jezus umarł, abyśmy mogli otrzymać życie wieczne. Módlmy się za wszystkich umierających, aby z taką samą ufnością powierzali się Bogu. Prośmy Jezusa i Maryję za wszystkich zmarłych, niech po ziemskiej wędrówce odnajdą wieczny pokój i ukojenie w domu Ojca w niebie.

Modlitwa za chorych i cierpiących

Boże, Ojcze nasz, niech Twa Opatrzność czuwa nad chorymi i cierpiącymi, aby nie marnowali cierpienia, lecz umieli je wprzęgać w Twą służbę i włączali je w ofiarę Chrystusa. Daj Ojcze najlepszy, wszystkim cierpiącym łaskę dobrego, owocnego przeżywania cierpienia, dodawaj sił i otuchy, pocieszaj, oszczędzaj ich ile można, pozwól nieść im ulgę. Karm ich, Ojcze, Ciałem Twego Boskiego Syna. Żyj w nich i buduj Swoje Królestwo. Pozwól się realizować powołaniom chorych, błogosław wspólnotom chorych. Pozwól cierpiącym, aby byli pożyteczni dla bliźnich i kościoła. Niech Duch Święty prowadzi ich do świętości i szczęścia wiecznego. Amen.

Modlitwa za tych, którzy cierpią

Panie Jezu, który z własnego doświadczenia wiesz, co to znaczy cierpienie, zmiłuj się nad sercami zranionymi i obolałymi ciałami. Ty sam bądź ich pokojem i pokrzepieniem. Spraw, aby odkryli skarby ukryte w chrześcijańskim przeżywaniu cierpienia. Niech pamięć o tym, co Ty przecierpiałeś dla nas, przemieni troski nasze, pomoże nam lepiej znosić je i wykorzystywać dla zbawienia świata. Aktem miłości obejmującym całą ziemię ofiarujemy Ci obecne cierpienia ludzkości. Racz złączyć je z Twoimi i przemienić w łaski miłości i odkupienia dla wszystkich dusz. Amen.

Modlitwa o pomoc w cierpieniu

Jezu, Mistrzu cierpiących, naucz nas modlić się jak Ty, o oddalenie cierpienia, a gdy wolą Bożą jest, byśmy cierpieli – wspieraj nas i ucz przyjmować je, znosić i ofiarować dla większej Chwały Bożej i dla dobra wszystkich cierpiących. Amen.

Matko Boża Bolesna uproś nam męstwo w cierpieniu.

Modlitwa za opiekujących się chorymi

Panie i Ojcze nasz, natchnij opiekujących się chorymi miłością i dobrocią dla cierpiących. Daj im cierpliwość i wytrwałość. Chroń ich od wszystkiego złego we wszelkich ich pracach. Daj im siłę moralną i fizyczną, aby sumiennie spełniali swe posłannictwo w imię Boga, który jest najwyższym lekarzem i uzdrowicielem. Amen.

Modlitwy do Matki Bożej Bolesnej

I

Matko Bolesna stojąca pod krzyżem, naucz nas trwać mężnie przy cierpiących i współcierpieć z nimi, jak Ty na Kalwarii. Pozwól nam razem z Tobą wyjednywać cierpiącym tę łaskę, by nie marnowali cierpienia, lecz by zjednoczeni z Twym umęczonym Synem przyczyniali się do przybliżenia Królestwa Bożego.

II

Matko ukrzyżowanego i Matko wszystkich ludzi, oddawaj Ojcu Niebieskiemu ludzkie cierpienia – jak ofiarowałaś mękę Twego Syna i swój ból matczyny. Ucz swoje dzieci przyjmować z gotowością każdą wolę Bożą, w cierpieniu zachować ufność, znosić je mężnie w zjednoczeniu z Chrystusem i ofiarowywać je z miłością dla zbawienia świata. Amen.

III

Matko Bolesna pomóż nam i wszystkim ludziom udręczonym odkrywać w cierpieniu głęboki sens. Spraw, aby wielkie nasze cierpienia zalewające świat, nie zostały zaprzepaszczone w buncie i rozpaczy, lecz były uświęcone i ofiarowane Ojcu w zjednoczeniu z Chrystusem. Uproś, aby cierpienia chrześcijan stały się wynagrodzeniem Bogu za grzechy świata i przyczyniały się do jego zbawienia. Królowo Męczenników, wybłagaj nam moc i odwagę, abyśmy zawsze umieli powtarzać za Jezusem „Ojcze mój, jeżeli nie może ominąć Mnie ten kielich, niech się stanie wola Twoja”. Amen.

Litania do Matki Bożej Bolesnej

Maryjo – Matko Bolesna, ogłoszona na Kalwarii naszą matką – otaczaj macierzyńską opieką wszystkich cierpiących,

Maryjo – Matko Ukrzyżowanego Jezusa – naucz nas widzieć w cierpiących braciach umęczonego Chrystusa,

Maryjo – stojąca pod krzyżem każdego cierpiącego człowieka – naucz nas trwać przy cierpiących i współcierpieć z nimi,

Maryjo – Matko cierpiących – wyjednaj wszystkim cierpiącym łaskę owocnego przeżywania cierpienia,

Maryjo – mężnie trwająca pod Krzyżem swego Syna uproś nam męstwo w cierpieniu,

Maryjo – Mistrzyni cierpiących – naucz nas po chrześcijańsku przeżywać cierpienie,

Maryjo – której serce przeniknął miecz boleści – wyjednaj nam światło zrozumienia zbawczych wartości cierpienia,

Maryjo – Matko cierpiącego Odkupiciela – naucz nas współcierpieć z Chrystusem dla przybliżenia Królestwa Bożego,

Maryjo – Współcierpiąca z Jezusem -ucz nas dopełniać w naszym ciele, czego nie dostaje męce Chrystusa, za Ciało Jego, którym jest Kościół,

Maryjo – pragnąca zbawienia każdego człowieka – naucz nas przyjmować, znosić i ofiarować nasze cierpienia dla zbawienia świata,

Maryjo – Królowo Męczenników i Królowo Apostołów pomagaj nam w apostolskim przeżywaniu cierpienia.

Litania do Matki Bożej Pięknej Przyjaźni

Maryjo – od początku obdarzona Bożą przyjaźnią, uproś nam łaskę przyjaźni z Bogiem.

Maryjo – Przyjaciółko Ducha Świętego, uproś nam wszystkie jego dary.

Maryjo – Matko Bolesna, do końca wierna w przyjaźni Jezusowi, uproś nam wytrwanie w Jego przyjaźni na zawsze.

Maryjo – doskonale zjednoczona z wolą Bożą, uproś nam wierność Bożej woli.

Maryjo – rozważająca Bożą przyjaźń, naucz nas modlitwy przyjaźni.

Maryjo -Przyjaciółko Boża i nasza, prowadź nas do przy jaźni z Bogiem.

Maryjo – Matko naszego Boskiego Przyjaciela, nie dopuść, byśmy kiedykolwiek sprzeniewierzyli się Jemu.

Maryjo – Matko przyjaciół Boga, bądź strażniczką naszej przyjaźni z Bogiem.

Maryjo – Matko pięknej przyjaźni, uproś nam dar przy jaźni z ludźmi.

Maryjo – wzorze najpiękniejszych uczuć ludzkich, ucz nas szlachetnej miłości.

Maryjo – wzorze przyjaźni małżeńskiej, przyczyń się do przyjaźni w rodzinach.

Maryjo – patronko duchowej przyjaźni, uświęcaj naszą ludzką przy jaźń.

Maryjo – Panno wierna, ucz nas wierności człowiekowi. Maryjo – Matko zrozumienia i życzliwości, ucz nas wyrozumiałości.

Maryjo – Matko pojednania z Bogiem i ludźmi, naucz nas przebaczać w każdej okoliczności.

Maryjo – dojrzała w przyjaźni z Bogiem, prowadź nas do doskonałego człowieczeństwa na miarę dojrzałości Chrystusowej.

Maryjo – Matko i Przyjaciółko nasza, ucz nas przyjaźni z Tobą.

Maryjo – darząca nas swą niezrównaną przyjaźnią, chcemy Ci odpowiedzieć naszą przyjaźnią.

Maryjo – Matko Zawierzenia, liczymy na Twą macierzyńską przyjaźń i Tobie powierzamy nasze losy.